Uznesenie okresného súdu Nitra o odmietnutí žaloby

Obchodná spoločnosť International Payment Services s.r.o. v zastúpení spoločnosti Flavio Contrepactore and Co. Limited posledný májový týždeň znovu začala rozosielať spotrebiteľom výzvy k mimosúdnemu vyrovnaniu dlhu. Predpokladám, že to bolo v súvislosti s rozhodnutím Okresného súdu Nitra zo dňa 10. 12. 2012, v konaní č. 17C/116/2011, ktorým sa združenie na ochranu spotrebiteľov Asociácia úžívateľov služieb domáhalo žalobou na „ochranu práv spotrebiteľa“.

Zaloba AUS 17C/116/2011

O nezmyselnosti kroku menovaného združenia, resp. o neschopnosti združenia žalobu podať sme informovali ešte 01 .05. 2011 v článku AUS (ne)podáva žalobu.

Chaotickosť konania predmetneho združenia potvrdzovali i rôzne listinné výstupy či skôr vyhlásenia predsedu p. Petríka napr.
[download id=“2″]

Aby som len nekritizoval, predseda menovaného združenia napísal povďačný , list Generálnej prokuratúre, v tom čase však asi nemal vedomosť o tom, že prípadom sa už v tom čase zaoberal Úrad Špeciálnej prokuratúry. [download id=“3″]

Okresný súd Nitra po posúdení podaného návrhu vyplývajúc z rozhodnutia dospel k záveru, že návrh (podaná žaloba) združenia nespĺňala formálne náležitosti na začatie konania. Zo strany združenia neboli po výzve doplnené rozporované veci načo súd celkom legitímne rozhodol odmietnutím žaloby v danej veci.

Odmietnutie žaloby, ktorú iniciovalo združenie Asociácia užívateľov služieb z Banskej Bystrice nemá však žiaden vplyv nato, že zmluvy sú podľa rozhodnutia Okresného súdu Poprad NEPLATNÉ. Predmetné rozhodnutie taktiež nemení náš názor resp. odpoveď na otázku či platiť alebo neplatiť. Tá je stále rovnaká. IGNOROVAŤ A NEPLATIŤ!